BĂNG THUN BẢO HỘ

Băng thun thể theo các loại LP, PJ, Adidas, Nike, Xiao Feng, Support, Tbest các loại đai bảo vệ thể thao cho phép người sử dụng dán chặt hay lỏng tùy theo yêu cầu của người sử dụng, dùng để bảo vệ và cố định khớp gót chân; cổ chân, cổ tay, đầu gối, khuỷu tay, trỏ tránh những tổn thương có thể xảy ra khi tập luyện và thi đấu thể thao. Có thể sử dụng để cố định sau khi bị chấn thương.

Băng thun cổ tay

Giá Sỉ: 35,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Băng thun cổ chân BN MMA Muay Thai KichBoxing Giá sỉ:

Giá Sỉ: 100,000 VNĐ

Giá Lẻ: 120,000 VNĐ

Băng thun cổ chân

Giá Sỉ: 35,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Băng thun khuỷu tay

Giá Sỉ: 35,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Băng thun đầu gối

Giá Sỉ: 35,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Băng cổ chân loại tốt

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 100,000 VNĐ

Băng cổ chân loại dán

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Băng Bảo Hộ Trỏ Khuỷu Tay

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Băng quấn đầu gối

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 100,000 VNĐ

Băng bảo hộ đầu gối

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Băng gối tốt

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Đai bảo vệ vai cao cấp Aolikes

Giá Sỉ: 120,000 VNĐ

Giá Lẻ: 140,000 VNĐ