ĐÍCH ĐÁ

Đích đá, Đỡ đá lamper Twins, Tbest, Weisng, Everlast, Zoobo, Wolon, Kwon, WTF, Jianzhikang là dụng cụ đỡ đá đòn chân dành cho học viên các bộ môn võ thuật như:; Wushu Sanshou; KickBoxing; Muay; MMA; Taekwondo; Karatedo; Vovinam; Võ cổ truyền ... sử dụng trong tập luyện.

Trụ đích đá đa muc tiêu

Trụ đích đá đa muc tiêu

Giá Sỉ: 5,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 5,500,000 VNĐ

Đích Đá Lamper Chân TWINS Chính Hãng

Đích Đá Lamper Chân TWINS Chính Hãng

Giá Sỉ: 1,400,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,450,000 VNĐ

Vợt đá đơn đôi Taekwondo TBEST

Vợt đá đơn đôi Taekwondo TBEST

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 90,000 VNĐ

Đích Đá Wesing

Đích Đá Wesing

Giá Sỉ: 1,050,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,100,000 VNĐ

Đích Đá - Đỡ Đá Lamper Chân Mới ZooBoo

Đích Đá - Đỡ Đá Lamper Chân Mới ZooBoo

Giá Sỉ: 320,000 VNĐ

Giá Lẻ: 350,000 VNĐ

Đích Đá - Đỡ Đá Wolon

Đích Đá - Đỡ Đá Wolon

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Đích đá JianZhiKang

Đích đá JianZhiKang

Giá Sỉ: 270,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ

Đỡ Đá - Đích Đá - Lamper Chân Cong

Đỡ Đá - Đích Đá - Lamper Chân Cong

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

Đích đá Everlast

Đích đá Everlast

Giá Sỉ: 340,000 VNĐ

Giá Lẻ: 360,000 VNĐ

Đích đá BN

Đích đá BN

Giá Sỉ: 480,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

Đích đấm gắn tường đa năng TBEST

Đích đấm gắn tường đa năng TBEST

Giá Sỉ: 2,700,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,900,000 VNĐ

Vợt đá Taekwondo KWON

Vợt đá Taekwondo KWON

Giá Sỉ: 270,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ

Vợt đá đơn đôi Taekwondo WTF

Vợt đá đơn đôi Taekwondo WTF

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 90,000 VNĐ

Vợt đá đôi Taekwondo Adidas

Vợt đá đôi Taekwondo Adidas

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 230,000 VNĐ