DÂY CAO SU ĐÀN HỒI

Dây thun, dây đàn hồi, dây cao su các loại là các loại sản phẩm dây cao su được sử dụng làm dây đàn hồi; dây trở lực … dùng để tập luyện phát triển các tố chất thể lực: Sức nhanh, Sức mạnh, Sức bền, khéo léo …

DÂY THUN ĐÀN HỒI TẬP BƠI

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ

Dây thun đàn hồi tập thể lực hình số 8

Giá Sỉ: 25,000 VNĐ

Giá Lẻ: 30,000 VNĐ

Dây thun ống cao su

Giá Sỉ: 10,000 VNĐ

Giá Lẻ: 13,000 VNĐ

DÂY THUN ĐÀN HỒI ĐƠN NGẮN TẬP CHÂN

Giá Sỉ: 110,000 VNĐ

Giá Lẻ: 130,000 VNĐ

Dây Thun Ống Cao Su Kéo Tập Thể Lực

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Dây Thun Tập Thể Lực

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 100,000 VNĐ

BỘ DÂY THUN TẬP TAY CHÂN BOXING MMA

Giá Sỉ: 500,000 VNĐ

Giá Lẻ: 560,000 VNĐ

Bộ Dây Thun Tập Thể Lực Kylin Sport

Giá Sỉ: 190,000 VNĐ

Giá Lẻ: 210,000 VNĐ

DÂY THUN ĐÀN HỒI ĐƠN DÀI TẬP CHÂN

Giá Sỉ: 160,000 VNĐ

Giá Lẻ: 180,000 VNĐ

DÂY THUN TRỞ LỰC HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

Giá Sỉ: 210,000 VNĐ

Giá Lẻ: 240,000 VNĐ

Dây cao su đàn hồi tập chân mông

Giá Sỉ: 50,000 VNĐ

Giá Lẻ: 55,000 VNĐ

DÂY THUN VÒNG TRÒN ĐA NĂNG

Giá Sỉ: 30,000 VNĐ

Giá Lẻ: 35,000 VNĐ

Dây thun tập chân UBEST

Giá Sỉ: 220,000 VNĐ

Giá Lẻ: 250,000 VNĐ

BỘ DÂY THUN TRỞ LỰC 2 NGƯỜI

Giá Sỉ: 650,000 VNĐ

Giá Lẻ: 830,000 VNĐ

BỘ DÂY THUN TRỞ LỰC HUẤN LUYỆN THỂ LỰC

Giá Sỉ: 750,000 VNĐ

Giá Lẻ: 830,000 VNĐ

BỘ DÂY THUN TẬP CHÂN TAEKWONDO

Giá Sỉ: 350,000 VNĐ

Giá Lẻ: 390,000 VNĐ

Bộ dây trở lực tập tay Boxing – Perfect Punch

Giá Sỉ: 600,000 VNĐ

Giá Lẻ: 650,000 VNĐ