BẢO HỘ TAY CHÂN

Giáp bảo vệ tay chân WTF, Kwon, Mooto, Adidas, Nike, Twins, Tbest, BN, 3N, Wesing các loại Là sản phẩm giáp bảo hộ tay chân (cẳng tay và cẳng chân, ống quyển) cho Vận động viên, người tập luyện thi đấu đối kháng các môn võ như: Taekwondo; Vovinam; Võ cổ truyền; Wushu Sanshou; Pencal Silat; kích Boxing, MMA, Muay …

Tất Điện Tử Taekwondo KPNP – Electronic Socks KPNP

Giá Sỉ: 2,200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,400,000 VNĐ

BẢO HỘ TAY CHÂN VOVINAM TBEST - FOREARM SHIN PROTECTOR

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

BẢO HỘ CHÂN KARATE TBEST

Giá Sỉ: 230,000 VNĐ

Giá Lẻ: 260,000 VNĐ

Bảo Hộ Tay Chân WTF

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Bảo Hộ Tay Chân KWON

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

Bảo Hộ Tay Chân Taekwondo MOOTO

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

Bảo hộ chân BN tập luyện Muay KickBoxing MMA Giá sỉ

Giá Sỉ: 400,000 VNĐ

Giá Lẻ: 440,000 VNĐ

Bảo Hộ Tay Chân Taekwondo

Giá Sỉ: 530,000 VNĐ

Giá Lẻ: 550,000 VNĐ

Bảo hộ tay chân Taekwondo TBEST

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Bảo Hộ Chân Muay, KickBoxing, MMA

Giá Sỉ: 300,000 VNĐ

Giá Lẻ: 330,000 VNĐ

Bảo hộ chân Muay Wesing

Giá Sỉ: 780,000 VNĐ

Giá Lẻ: 850,000 VNĐ

Bao Vớ Bảo Hộ Mu Bàn Chân Taekwondo Kwon

Giá Sỉ: 210,000 VNĐ

Giá Lẻ: 240,000 VNĐ

Bảo Hộ Mu Bàn Chân

Giá Sỉ: 90,000 VNĐ

Giá Lẻ: 100,000 VNĐ

Bảo Hộ Chân Karatedo Kickboxing Wushu Sanshou MMA

Giá Sỉ: 230,000 VNĐ

Giá Lẻ: 260,000 VNĐ