ĐÍCH ĐẤM

Đích đấm, đích đỡ đấm Wolon, Zoobo, Pretorian, Jdual, Everlast, Twins, Tbest, Wesing, BN, 3N , Kansa Là sản phẩm đỡ đấm tay Chính hãng chất lượng cao dành cho Vận động viên Boxing; Kichboxing; Vovinam; Võ cổ truyền; Wushu Sanshou; Muay… sử dụng trong tập luyện.

Đích đấm loại dài Tbest – Long Punching mitts

Giá Sỉ: 360,000 VNĐ

Giá Lẻ: 400,000 VNĐ

ĐÍCH ĐỠ BÀN TAY BOXING TBEST

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Đích đấm gỗ treo tường

Giá Sỉ: 430,000 VNĐ

Giá Lẻ: 480,000 VNĐ

Đích đấm BN Chất lượng Mới Giá sỉ

Giá Sỉ: 230,000 VNĐ

Giá Lẻ: 250,000 VNĐ

Đích đấm Everlast

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 280,000 VNĐ

Đích Đấm Lamper Tay Cong TWINS Chính Hãng

Giá Sỉ: 1,200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,250,000 VNĐ

Đích Đấm Boxing Da Thật Wolon

Giá Sỉ: 570,000 VNĐ

Giá Lẻ: 600,000 VNĐ

Đích đấm da BN Giá rẻ

Giá Sỉ: 550,000 VNĐ

Giá Lẻ: 600,000 VNĐ

Đích Đấm – Rambi Cong WESING

Giá Sỉ: 1,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,050,000 VNĐ

Đích Đấm Tay Cong Boxing Kickboxing Muay Kempo

Giá Sỉ: 300,000 VNĐ

Giá Lẻ: 320,000 VNĐ

Đích Đấm Boxing – Rambi Cong WOLON

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Đích đấm PRETORIAN

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 280,000 VNĐ

Đích đấm ZooBoo

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Đích đấm gắn tường đa năng TBEST

Giá Sỉ: 2,700,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,900,000 VNĐ

Vợt đá Taekwondo KWON

Giá Sỉ: 270,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ

Vợt đá đơn đôi Taekwondo WTF

Giá Sỉ: 80,000 VNĐ

Giá Lẻ: 90,000 VNĐ

Vợt đá đôi Taekwondo Adidas

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 230,000 VNĐ