Hãng Century

NGƯỜI NỘM CENTURY BOB

Giá Sỉ: 21,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 23,000,000 VNĐ

Người Nộm Century BOB XL

Giá Sỉ: 23,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 25,000,000 VNĐ