Hãng Century

NGƯỜI NỘM CENTURY BOB

Giá Sỉ: 19,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 20,000,000 VNĐ

Người Nộm Century BOB XL

Giá Sỉ: 23,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 25,000,000 VNĐ