Hãng Century

NGƯỜI NỘM CENTURY BOB

NGƯỜI NỘM CENTURY BOB

Giá Sỉ: 14,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 15,000,000 VNĐ

Người Nộm Century BOB XL

Người Nộm Century BOB XL

Giá Sỉ: 18,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 19,000,000 VNĐ