GĂNG TAY MMA

Găng tay MMA ZooBoo là sản phẩm găng bảo hộ tay cho người tập luyện môn võ tự do MMA, sử dụng cho tập luyện và thi đấu . Ngoài ra các Vận động viên các bộ môn như Boxing; Vovinam; Võ cổ truyền; Wushu Sanshou; Pencal Silat; Muay... có thể sử dụng để đánh bao cát.

GĂNG TAY ĐẤM BAO CÁT TBEST

Giá Sỉ: 100,000 VNĐ

Giá Lẻ: 120,000 VNĐ

Găng Tay MMA ZooBoo

Giá Sỉ: 120,000 VNĐ

Giá Lẻ: 135,000 VNĐ

Găng Tay Bao Cát WOLON

Giá Sỉ: 120,000 VNĐ

Giá Lẻ: 135,000 VNĐ

Găng Tay MMA JDUANL

Giá Sỉ: 230,000 VNĐ

Giá Lẻ: 250,000 VNĐ

Găng tay MMA WOLON Cao Cấp Giá sỉ

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 280,000 VNĐ

Găng Tay Bao Cát Everlast MMA

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 280,000 VNĐ

Găng Tay UFC MMA

Giá Sỉ: 270,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ

Găng Tay MMA LIVEUP

Giá Sỉ: 330,000 VNĐ

Giá Lẻ: 350,000 VNĐ

Găng Tay Bao Cát LIVEUP MMA

Giá Sỉ: 330,000 VNĐ

Giá Lẻ: 350,000 VNĐ

Găng Tay TWINS MMA Chính Hãng

Giá Sỉ: 1,550,000,155 VNĐ

Giá Lẻ: 1,600,000,160 VNĐ