DỤNG CỤ THI ĐẤU

Dụng Cụ thi đấu luyện võ thuật gồm: dụng cụ bảo hộ thi đấu, nón bảo hộ thi đấu, giáp ngực, găng tay, bảo vệ tay chân, bảo vệ răng, bảo vệ hạ bộ, bình xịt lạnh giảm đau, băng dán thể thao, túi đá chườm lạnh, trang phục thi đấu, võ phục là những sản phẩm hỗ trợ cần thiết cho tập luyện và thi đấu các bộ môn võ thuật

Còi điện thể thao

Giá Sỉ: 135,000 VNĐ

Giá Lẻ: 150,000 VNĐ

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ 30 LAP XL-030

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 290,000 VNĐ

Tất Điện Tử Taekwondo KPNP – Electronic Socks KPNP

Giá Sỉ: 2,200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,400,000 VNĐ

Đồng Hồ Bấm Giây Stopwatch Casio HS-70W

Giá Sỉ: 1,200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,250,000 VNĐ

Bình xịt lạnh giảm đau CHILLIT

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Túi chườm đá chấn thương thể thao

Giá Sỉ: 35,000 VNĐ

Giá Lẻ: 40,000 VNĐ

Bảo Hộ Hạ Bộ Nam Cuki Kuki

Giá Sỉ: 65,000 VNĐ

Giá Lẻ: 80,000 VNĐ

Băng Dán Thể Thao Cramer

Giá Sỉ: 21,000 VNĐ

Giá Lẻ: 24,000 VNĐ

Băng thun cổ chân BN MMA Muay Thai KichBoxing Giá sỉ:

Giá Sỉ: 100,000 VNĐ

Giá Lẻ: 120,000 VNĐ

Đồng hồ bấm giây PC3830A

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 290,000 VNĐ

Bảo Hộ Răng Taekwondo

Giá Sỉ: 40,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Đồng hồ Casio bấm giây HS 30W

Giá Sỉ: 950,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,000,000 VNĐ

Bình xịt lạnh giảm đau Cold Spray Sunto

Giá Sỉ: 160,000 VNĐ

Giá Lẻ: 180,000 VNĐ

Chai Xịt Tê Thể Thao Cold Spray LP

Giá Sỉ: 340,000 VNĐ

Giá Lẻ: 380,000 VNĐ

Dầu lạnh giảm đau Glucosamine JESTELLA

Giá Sỉ: 45,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

BĂNG MÚT LÓT UNDER WRAP

Giá Sỉ: 45,000 VNĐ

Giá Lẻ: 50,000 VNĐ

Cân điện tử cá nhân thông minh

Giá Sỉ: 130,000 VNĐ

Giá Lẻ: 150,000 VNĐ