ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ

Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số XL-030 bạn không chỉ tận hưởng chức năng của đồng hồ bấm giờ, mà còn có các chức năng lưu trữ hiển thị của 30; 60; 100 bộ đếm thời gian, bộ đếm nhịp, đồng hồ thời gian và báo thức.

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ 100 LAP XL-030

Giá Sỉ: 320,000 VNĐ

Giá Lẻ: 350,000 VNĐ

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ 60 LAP XL-030

Giá Sỉ: 290,000 VNĐ

Giá Lẻ: 320,000 VNĐ

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ 30 LAP XL-030

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 290,000 VNĐ

Đồng Hồ Bấm Giây Stop Wacth Casio HS 70W

Giá Sỉ: 1,200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,250,000 VNĐ

Đồng hồ bấm giây PC3830A

Giá Sỉ: 260,000 VNĐ

Giá Lẻ: 290,000 VNĐ

Đồng hồ Casio bấm giây HS 30W

Giá Sỉ: 950,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,000,000 VNĐ