GIÁP THI ĐẤU

Áo Giáp thi đấu, áo giáp bảo hộ phần thân, bảo hộ phần ngực Twins, Tbest, Wesing, Pretorian, Fighter BN, Taekwondo, Karate, Vovianm, Võ cổ truyền là sản phẩm đỡ đá và đấm bụng Chính hãng. Sản phẩm phù hợp trang bị cho các CLB võ thuật; Boxing; Kick Boxing, Phòng tập Gym, đặc biệt sử dụng trong tập luyện và thi đấu cho các vận động viên môn Muay thái, MMA, Wushu Sanshou (tán thủ), Taekwondo, Karate, Vovianm...

ÁO GIÁP THI ĐẤU PENCAK SILAT MẪU MỚI

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

ÁO GIÁP VÕ CỔ TRUYỀN TBEST

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

ÁO GIÁP TẬP VÕ VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TBEST

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Giáp Taekwondo WTF

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Giáp Taekwondo Kwon

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

GIÁP NGỰC TAEKWONDO MOOTO

Giá Sỉ: 450,000 VNĐ

Giá Lẻ: 500,000 VNĐ

Giáp bụng WESING

Giá Sỉ: 1,800,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,000,000 VNĐ

GIÁP NGỰC TAEKWONDO TBEST

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 220,000 VNĐ

Giáp bụng Boxing Muay Kickboxing TWINS

Giá Sỉ: 1,500,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,600,000 VNĐ

Giáp karate TBEST

Giá Sỉ: 230,000 VNĐ

Giá Lẻ: 260,000 VNĐ

GIÁP BỤNG BN MUAY KICKBOXING

Giá Sỉ: 900,000 VNĐ

Giá Lẻ: 950,000 VNĐ

Giáp thi dấu Wushu WESING

Giá Sỉ: 590,000 VNĐ

Giá Lẻ: 640,000 VNĐ

Giáp bụng BN FIGHT

Giá Sỉ: 830,000 VNĐ

Giá Lẻ: 880,000 VNĐ

GIÁP BỤNG BN MUAY MMA

Giá Sỉ: 1,000,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,050,000 VNĐ

Áo Giáp Thi đấu Pencak Silat TBEST

Giá Sỉ: 270,000 VNĐ

Giá Lẻ: 300,000 VNĐ