Hãng FINIS

Chân Vịt – Chân Vịt Đôi Bơi Lăn FINIS

Giá Sỉ: 3,300,000 VNĐ

Giá Lẻ: 3,500,000 VNĐ

Chân Vịt Đôi Đuôi Cá Bơi Lặn

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Chân Vịt Đôi FINIS

Giá Sỉ: 2,400,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,500,000 VNĐ