DỤNG CỤ BƠI LẶN

Dụng cụ bơi lặn thể thao mũ bơi shen yu, kính bơi shen yu, áo phao cưu sinh, chân vịt Conquest, chân vịt Kingdom, chân vịt yingfa, chân vịt Fins là các sản phẩm dụng cụ bơi lặn dành cho Vận động viên bơi lặn, người tập luyện yêu thích môn thể thao dưới nước.

PHAO BƠI TBEST SWIM RING

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Mũ bơi giá rẻ

Giá Sỉ: 40,000 VNĐ

Giá Lẻ: 45,000 VNĐ

Chân Vịt Bơi Lặn KINGDOM

Giá Sỉ: 550,000 VNĐ

Giá Lẻ: 600,000 VNĐ

Chân Vịt Bơi Lặn YINGFA

Giá Sỉ: 700,000 VNĐ

Giá Lẻ: 750,000 VNĐ

Chân Vịt Bơi Lội CONQUEST

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 270,000 VNĐ

Chân Vịt Lặn biển Giá rẻ

Giá Sỉ: 2,350,000 VNĐ

Giá Lẻ: 2,450,000 VNĐ

Vòi Hơi Ống Thở Hơi Bơi Lội PIN SHENG

Giá Sỉ: 180,000 VNĐ

Giá Lẻ: 200,000 VNĐ

Mũ Bơi Che Tai Shen Yu, Nón Bơi Mới Bảo Vệ Tai

Giá Sỉ: 50,000 VNĐ

Giá Lẻ: 60,000 VNĐ

Kính Lặn KINGDOM

Giá Sỉ: 500,000 VNĐ

Giá Lẻ: 550,000 VNĐ

Kính Bơi Cao Cấp Shen Yu

Giá Sỉ: 70,000 VNĐ

Giá Lẻ: 90,000 VNĐ

Áo phao cứu sinh

Giá Sỉ: 340,000 VNĐ

Giá Lẻ: 380,000 VNĐ