Tags : " Bóng Bosu "

Bóng tốc độ 2 đầu thun Giá sỉ

Giá Sỉ: 200,000 VNĐ

Giá Lẻ: 230,000 VNĐ

Bóng Đấm Thể Lực Trẻ Em

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 280,000 VNĐ

Bóng Thuốc Medicine Ball

Giá Sỉ: 250,000 VNĐ

Giá Lẻ: 270,000 VNĐ

Bóng Đấm Thể Lực Bóng Tốc Độ Đứng

Giá Sỉ: 300,000 VNĐ

Giá Lẻ: 350,000 VNĐ

Bóng đấm Boxing tốc độ Everlast da.

Giá Sỉ: 700,000 VNĐ

Giá Lẻ: 770,000 VNĐ

Bóng tốc độ 2 trái liền nhau Giá sỉ

Giá Sỉ: 800,000 VNĐ

Giá Lẻ: 880,000 VNĐ

Bóng Bosu Bóng Tập Thăng Bằng

Giá Sỉ: 750,000 VNĐ

Giá Lẻ: 800,000 VNĐ

Bóng Đấm Thể Lực Đặc Ruột

Giá Sỉ: 950,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,050,000 VNĐ

Giá treo bóng tập phản xạ tốc độ Everlast:

Giá Sỉ: 1,500,000 VNĐ

Giá Lẻ: 1,580,000 VNĐ